Ziek thuis

Ziekte, of een andere plotselinge reden voor verzuim, moet vóór 08.30 uur digitaal worden doorgegeven door de ouder(s)/verzorger(s) via de verzuimmelding. Betermelden gaat ook via deze weg.