Afwezigheid melden

Leerlingen kunnen meerdere redenen hebben om niet aan lessen mee te doen. Maar zonder reden wegblijven, kan nooit. Afspraken die gelden als leerlingen zonder reden niet aanwezig zijn, staan vermeld in ons verzuimprotocol. Indien een leerplichtige leerling zonder toestemming afwezig is, maakt de schoolleiding hiervan melding bij de leerplichtambtenaar.

Als een ouder weet dat de leerling te laat gaat komen, dan graag telefonisch doorgeven aan school (055-5216377).


Ziek melden leerling

Bij ziekte verwachten wij dat ouders dit ’s morgens tussen 07.00 uur en 08.00 uur doorgeven via onderstaand formulier. In de app van Somtoday zien ouders bij ‘Afwezigheid’ dat deze melding is verwerkt. Als wij vragen hebben over deze melding, dan nemen wij contact op met de ouders. Dit kan ook zijn ter controle.

Is een leerling meer dan 10 dagen ziek in een schooljaar, dan spreken we volgens de GGD-norm van zorgwekkend ziekteverzuim. De leerling wordt aangemeld bij het kernteam.

Beter melden leerling

Zodra de leerling weer beter is, verwachten wij dat de ouders dit doorgeven via onderstaand formulier. De leerling hoeft hiervoor niet meer langs verzuim.

Als wij vragen hebben over deze melding, dan nemen wij contact op met de ouders.

Aanvragen kort verlof (max. 1 dag)

Voor het aanvragen van kort verlof, zoals bezoek huisarts of bijwonen huwelijk wordt onderstaand formulier gebruikt. In de app van Somtoday zien ouders bij ‘Afwezigheid’ of het verlof is toegekend. Als het verlof niet is vermeld in Somtoday, dan is er geen toestemming gegeven voor het missen van lesuren.

Wij proberen op werkdagen binnen 48 uur de verlofaanvraag te behandelen. Bij spoedaanvragen kunnen ouders telefonisch contact opnemen met de verzuimcoördinator via de school (055-5216377).

Aanvragen bijzonder verlof langer dan 1 dag

Voor het aanvragen van bijzonder verlof langer dan 1 dag wordt onderstaand formulier gebruikt. Extra verlof voor meer dan 1 dag moet minimaal acht weken van tevoren bij de vestigingsdirectie worden aangevraagd. De aanvraag kan afgegeven worden bij de teamleider van uw zoon/dochter of bij de verzuimcoördinator.