Opvang tussenuren

Tussenuren worden indien mogelijk voorkomen door roosterwijzigingen of voor de onderbouw opvang door docenten.

Zijn er wel tussenuren, dan verblijven de leerlingen in de aula of buiten op het plein. Het is niet toegestaan om tijdens de lesuren in de gangen te verblijven.