Mobiele telefoons

De volgende afspraken gelden voor het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen in de school:

  • Telefoneren met een mobiele telefoon is alleen toegestaan in de openbare ruimten op de begane grond van de school. Op alle andere plaatsen in school is telefoneren verboden.
  • Het is nooit toegestaan beeld- en/of geluidsopnamen te maken van medewerkers en leerlingen, tenzij daar toestemming voor werd gegeven door de betreffende medewerker/leerling.
  • Tijdens de les mag een mobiele telefoon alleen gebruikt worden indien de docent/beheerder toestemming heeft gegeven. Dit geldt voor alle gebruiksmogelijkheden van de mobiele telefoon.
  • Oordopjes zijn verplicht bij gebruik van de mobiele telefoon, waarbij geluid uit de telefoon komt (bijvoorbeeld muziek, gamen, TikTok enz.). Anderen mogen van het geluid geen hinder ondervinden.
  • Tijdens de les mag de telefoon niet zichtbaar zijn, deze zit in de telefoontas/bak voorin de klas, of in de tas van de leerling, of in de kluis van de leerling. Houdt de leerling zich niet aan deze afspraak, dan zal de docent de leerling hierop aanspreken en de consequentie met de leerling bespreken. De docent bepaalt de consequentie. In alle gevallen krijgt de leerling de mobiele telefoon aan het eind van de les terug.