Praktische info

Onze locaties

Locatie UGO verkennend vmbo
Waleweingaarde 103
7329 BD Apeldoorn

Locatie UDO vakgericht vmbo
Sprengenweg 81
7314 PH Apeldoorn

8225 Locatiekaartje Website 1200x627

Veelgestelde vragen

Als het niet bevalt, gaan we met je in gesprek. De samenwerking tussen UDO en UGO biedt ruimte om hier flexibel mee om te gaan.
Leerlingen van UDO beginnen hun dag aan de Sprengenweg en zullen daar de meeste lessen volgen. Leerlingen van UGO beginnen hun dag aan de Waleweingaarde en zullen daar de meeste lessen volgen. Afhankelijk van je leerroute en de keuzevakken die je volgt, kan het zo zijn dat je ook buiten je eigen schoolgebouw les krijgt. Bijvoorbeeld de techniek lessen volg je in de techniektoren van UDO, maar HBR volg je in de bakkerij van UGO. En we maken ook gebruik van externe locaties om te leren in de praktijk. Bijvoorbeeld bij een bedrijf. Wel is het zo dat UGO zich uiteindelijk gaat vestigen aan de Prinses Beatrixlaan. In schooljaar 2023-2024 en 2024-2025 staan er verbouwingen gepland aan de locaties van UDO en UGO. Het gebouw aan de Waleweingaarde is een tijdelijk onderkomen. Voor leerlingen van UGO betekent dit dat zij hun eerste leerjaar (2023-2024) doorbrengen aan de Waleweingaarde en daarna verder gaan aan Prinses Beatrixlaan.

Voor leerlingen van UDO betekent dit dat zij daar hun tweede leerjaar zullen doorbrengen. In schooljaar 2024-2025 wordt het gebouw helemaal verbouwd en vanaf schooljaar 2025-2026 wordt deze in gebruik genomen.
Je kan op je aanmeldformulier aangeven of je bij iemand in de klas wilt komen. We gaan dan uiteraard nog wel even overleggen met je basisschool of het handig is als jullie bij elkaar in de klas komen. Ook als je niet in dezelfde klas komt, kan het toch zijn dat je bepaalde lessen wel samen volgt. Dat komt omdat leerlingen op verschillende niveaus hun lessen volgen.
Het uitwerken van het plan heeft langer geduurd dan wij hadden verwacht en de verbouwing loopt hierdoor vertraging op. Het plan is inmiddels klaar en wordt binnenkort formeel vastgesteld. Dan volgt de aanbesteding en wij verwachten dat we in de zomer met de werkzaamheden kunnen starten. Het komende schooljaar 2023-2024 zal het schoolgebouw aan de Prinses Beatrixlaan nog niet in gebruik zijn. We hopen in schooljaar 2024-2025 hier te kunnen starten met de leerlingen en medewerkers van UGO. Het schoolgebouw van UDO aan de Sprengenweg 81 zal dan verbouwd worden en we hopen in schooljaar 2025-2026 dit gebouw weer in gebruik te kunnen nemen.
Als bij jou dyslexie is vastgesteld gaan we de eerste schoolweek meteen met jou bespreken hoe we je kunnen helpen. We hebben verschillende mogelijkheden. Zie hiervoor onze schoolgids met informatie over dyslexie.
Na twee brugjaren waarin leerlingen volop ontdekken wat bij ze past, kiezen de leerlingen een profiel. Op UGO is dat:
  • het brede profiel Dienstverlening & Producten
Binnen dit profiel kunnen zij allerlei verschillende beroepen verkennen. (Voeding & Horeca, Multimedia & Vormgeving; Economie & Ondernemen; Groen & Natuur, Sport & Recreatie, Techniek of Zorg & Welzijn) Op UDO kiezen leerlingen voor een beroepsprofiel:
  • Zorg en Welzijn
  • Bouwen Wonen en Interieur
  • Produceren Installeren en Energie
  • Mobiliteit en Transport
Zij gaan vakgericht aan de slag.
Ja, je krijgt per week een paar uur de mogelijkheid om keuzevakken te volgen. Dit noemen we ook wel talenturen. Je kunt verschillende richtingen kiezen, zoals ICT, Theater of Sport.
Voor vragen over UDO kun je terecht bij de brugklascoördinator: Auke Snijder (a.snijder@veluwseonderwijsgroep.nl)
Voor vragen over UGO kun je terecht bij de brugklascoördinator: Chantal de Keijzer (c.dekeijzer@veluwseonderwijsgroep.nl) Als je al bij ons op school bent begonnen, is het eerste aanspreekpunt voor jou en jouw ouders de coach die je vanaf de eerste dag hebt.
Wij volgen onze leerlingen goed en bieden hun de hulp die nodig is. Als dat nodig is doen we dat samen met de betreffende ouders.
Meer informatie over onze begeleiding vind je hier.
Ja, er is uitgebreid onderzoek gedaan naar het nieuwe concept. Daarvoor hebben we ook andere scholen in het binnen- en buitenland bezocht.