Over ons

UGO is een verkennende vmbo school die samen met UDO is ontstaan uit een samenwerking tussen Sprengeloo, Veluws College Cortenbosch en het Edison College. In onze school draait het om jou en helpen we je het beste uit jezelf te halen door jou te laten ontdekken wat bij jou past. Momenteel geven we les aan de Waleweingaarde, maar volgend schooljaar starten de nieuwe brugklassers op de verbouwde locatie aan de Prinses Beatrixlaan 259.

21 VC Cortenbosch 363

Twee scholen

Kies je voor UGO, dan kies je ook een beetje voor UDO en andersom. Dat betekent dat je les kunt krijgen in beide schoolgebouwen. Door uitwisseling tussen beide scholen, kun je terecht voor een breed aanbod. Zo ontdek je volop! UGO en UDO werken dus nauw samen en zijn een beetje familie van elkaar.

Kernwaarden

Check ugo
Warm
We zijn een fijne school waar leerlingen graag naartoe gaan en iedereen kan zijn wie die is. Een school die een beetje voelt als thuis.
Check ugo
Open
Onze school staat midden in de maatschappij en biedt plek aan iedereen die deel uitmaakt van onze samenleving.
Check ugo
Praktijkgericht
We dagen onze leerlingen uit zelf te ontdekken wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn door gewoon lekker aan de slag te gaan.
Check ugo
Talentgericht
Onze leerlingen bepalen hun eigen leerroute onder persoonlijke begeleiding van bevlogen leraren. Want iedereen is anders. En dat is maar goed ook.

Identiteit

UGO is een school met een openbaar karakter. Onze andere school UDO heeft een christelijke achtergrond. Dat merk je bijvoorbeeld bij de dagstart of tijdens feestdagen. Of tijdens de lessen levensbeschouwing en maatschappelijke vorming. In die lessen besteden we aandacht aan actualiteiten, maatschappelijke, religieuze en politieke onderwerpen.

21 VC Cortenbosch 128

Waar we voor staan

Bij UGO staat het leren van jou als leerling centraal. Omdat elke leerling anders is, bieden we passend onderwijs: we dagen je uit naar je beste kunnen te presteren. Daarom besteden we in ons onderwijs veel aandacht aan praktische (beroeps-)vaardigheden, zelfstandig kunnen werken en het samenvoegen van praktijk en theorie.

We willen onze leerlingen een goede culturele basis meegeven. We hebben oog voor elkaar en voor onze omgeving. Zowel voor leerlingen als personeel moet de school een plezierige leef-, leer- en werkomgeving bieden. Ook hebben we aandacht voor de ouders van onze leerlingen, het vervolgonderwijs en het bedrijfsleven.

Samen leven, samen leren
Leerlingen en medewerkers respecteren elkaar, laten elkaar tot hun recht komen, voelen zich geaccepteerd en veilig en willen samen leren.

Aandacht en begeleiden
Wij hebben aandacht voor elke leerling. We geven je de ruimte je te ontwikkelen door je passend onderwijs te bieden.

Maatschappelijk betrokken
Wij maken actief deel uit van de wereld om ons heen en stimuleren de leerlingen om mee te doen.