Activiteiten

Leren is belangrijk, maar kun je overal doen, dus ook buiten de muren van de school. UGO organiseert daarom voor alle leerjaren verschillende activiteiten. Deze activiteiten vind je terug in de jaaragenda.

Projectweken leerjaar 1 en 2

In leerjaar 1 en 2 is er een zgn. projectweek (4x per jaar), waarin we het lesrooster gedeeltelijk loslaten en allerlei activiteiten in en buiten de school organiseren. Ook zijn er opdrachten waarbij je als afsluiting van een periode buiten school klussen doet die passen bij het thema van die periode. Het zijn weken waarin je op een andere manier kennis en vaardigheden opdoet.

Talenturen leerjaar 1 en 2

In leerjaar 1 en 2 kun je vanaf de herfstvakantie kiezen uit verschillende talenturen. Een lesuur per week werk je aan je talent. Je kunt je talenten laten zien, maar je kunt ze ook ontdekken.

Activiteiten leerjaar 3 en 4

In deze projectweken organiseren wij ook activiteiten voor leerjaar 3 en 4. Dit kan een week vol activiteiten zijn of op een aantal dagen. Bijvoorbeeld omdat we aan een thema werken en je bij een paar vakken of zelfs alle vakken dat thema tegenkomt. Er vinden verschillende activiteiten plaats, zoals sporttoernooien, excursies, reizen, toneel- en muziekvoorstellingen, bezoeken aan Markant en Coda of andere musea.

Voetbaltoernooi

Onderstaande activiteiten zijn voor leerlingen uit alle leerwegen:

Sportdagen
Tijdens het hele schooljaar organiseren we verschillende sportevenementen. Vanzelfsprekend is er een aantal sporttoernooien waar je jouw krachten kunt meten met leerlingen van andere klassen of scholen, maar ook met docenten. Er zijn voetbal- en basketbaltoernooien, en we organiseren ook sportdagen in en om het water.

Excursies langer dan 1 dag
In de brugklas starten we met kennismakingsweken. De leerlingen uit leerjaar 4 gaat een midweek op reis.

Feest
We houden wel van een feestje, dus voor elk leerjaar organiseren wij een feestavond. Deze worden altijd druk bezocht! Het is erg leuk om leerlingen en leraren enthousiast te zien dansen. Leerjaar 4 heeft na de examens natuurlijk het spectaculaire Gala waar iedereen vier jaar lang naar uitkijkt!

Sinterklaasviering
Alle klassen vieren Sinterklaas op een manier die ze zelf leuk vinden: met surprises en gedichtjes, of met een activiteit buiten school. Het belangrijkste is dat je met je klas en je coach/mentor een leuke middag doorbrengt.

Klassenuitje
Alle coaches/mentoren organiseren ieder jaar met hun klas een klassenuitje om de sfeer en het gevoel van saamhorigheid binnen de groep te bevorderen. Wij streven ernaar de kosten beperkt te houden, ongeveer € 25,00.

Een beeld krijgen van onze activiteiten? Kijk op onze Social Media voor foto’s!