Projectweken

Om de vier á vijf weken is er een projectweek. In deze week gaan de leerlingen uit leerjaar 1 aan de slag met wat zij de periode ervoor geleerd hebben, samen met andere leerlingen. Elke keer staat één onderwerp centraal. Voor de brugklassers is dat natuurlijk in de eerste projectweek 'kennismaking' Dus dat betekent kamp!