Protocol NT2-leerlingen

Binnen UGO wordt het protocol NT2-leerlingen (Nederlands als Tweede Taal) gehanteerd om leerlingen die Nederlands als tweede taal hebben, zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Het doel van het protocol is dat de NT2-leerlingen de taal zo leren beheersen, dat zij kunnen functioneren op hun eigen cognitieve niveau en de lessen in de klas goed kunnen volgen.

Dit doen we door faciliteiten toe te kennen en door de leerlingen extra ondersteuning te geven. Deze ondersteuning is gericht op extra oefenen met de taal, niet op het aanleren van de Nederlandse taal. De inhoud van deze faciliteiten en begeleiding voor schooljaar 2023-2024 staan in dit protocol beschreven.