Anti-pestprotocol

Wij willen dat iedereen die aan UGO verbonden is met plezier naar school gaat. In zo’n sfeer is geen ruimte voor (cyber)pesten. Tegen elke vorm van (cyber)pesten treden we streng op. Bij een vermoeden van (cyber)pesten moet je daarvan direct melding maken bij de teamleider. In ons anti-pestprotocol is vastgelegd dat we pestgedrag op school niet accepteren en volgens een vooraf behaalde handelswijze gaan aanpakken.

Voor de meest actuele versie van het pestprotocol klikt u hier.

Binnen onze school hebben wij ook een antipest-coördinator. Hieronder staan zijn gegevens:

Antipest-coördinator: S. (Sjoerd) Termaat
Mailadres: s.termaat@veluwseonderwijsgroep.nl