Expertisepunt

De leraren, coaches/mentoren, teamleiders, ondersteuningscoördinator en vertrouwenspersonen zijn er om naar je te luisteren en je te helpen. Wanneer blijkt dat jij het beste geholpen kunt worden met speciale en deskundige begeleiding of extra ondersteuning, verwijzen zij je door naar de ondersteuningscoördinator en het Expertisepunt. Daar zijn dagelijks medewerkers aanwezig. Deze vaste plek in de school is te vinden op de begane grond in lokaal 008.

Samen bekijken we welke hulp en/of begeleiding je nodig hebt. Als het nodig is, kan schoolmaatschappelijk werk betrokken worden in het proces.

In- en uitstroom bij het Expertisepunt wordt geregeld door mevrouw A. Harmsen en/of mevrouw L. Suijkerbuijk, ondersteuningscoördinatoren op UGO.

Voor wie?

Het Expertisepunt is er voor leerlingen:

 • met een specifieke ondersteuningsbehoefte
 • die binnen het onderwijs dreigen vast te lopen
 • die op sociaal-emotioneel vlak ondersteuning nodig hebben
 • die een time-out nodig hebben
 • die extra hulp nodig hebben bij de overstap van basis- naar voorgezet onderwijs

Wat biedt het Expertisepunt?

 • opvang in het Expertisepunt, als reguliere lessen niet goed verlopen
 • hulp bij structuurproblematiek door structurering van regels en onoverzichtelijke schoolsituaties, gebruik van studieboeken, school- en huiswerk
 • een rustige plek om het schoolwerk te kunnen doen voor leerlingen die door het Expertisepunt begeleid worden. Voor overige leerlingen is er het ‘open leercentrum’ en de mediatheek
 • hulp en coaching bij een ruzie
 • gedragsregulatie / een time-out
 • hulp bij sociaal-emotioneel functioneren, o.a. faalangst en weerbaarheid
 • het bieden van hulp als problematiek in de thuissituatie de schoolgang negatief beïnvloedt d.m.v. het aan het Expertisepunt verbonden schoolmaatschappelijk werk
 • ondersteuning voor mentoren en leraren.

Vragen?

Neem contact op met het expertisepunt via onze volgende medewerkers:

Mevrouw A. Harmsen: a.harmsen@veluwseonderwijsgroep.nl
De heer S. Termaat: s.termaat@veluwseonderwijsgroep.nl