Voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie is structuur, duidelijkheid en een positieve sfeer tijdens de les extra belangrijk. Op UDO en UGO helpen we leerlingen met dyslexie of dyscalculie:

  • te leren omgaan met het probleem
  • met het versterken van hun zelfvertrouwen
  • om uitstroom naar een lager niveau te voorkomen

Alle leerlingen, die in leerjaar 1 starten, worden gescreend op dyslexie en dyscalculie. Komt er vanuit de screening een vermoeden van een van beide naar voren dan is het mogelijk om vanuit school een vervolgtraject te starten. Wij bieden begeleiding en doen diagnostisch onderzoek, indien dit nodig is. Ook zijn er mogelijkheden voor psychologisch onderzoek.

Wat betekent dit voor jou als leerling van UDO en UGO?
Als je een dyslexieverklaring hebt, volg je de reguliere lessen en kun je extra hulp krijgen. Dat kan op verschillende manieren. We kijken altijd welke hulp bij jou past. Dit doen we door in het begin van het schooljaar meteen te starten met dyslexiecoaching.

Vanaf de start van het schooljaar krijg je, als je een dyslexieverklaring hebt, zes weken lang dyslexiecoaching. Het doel van deze dyslexiecoaching is om jouw zelfredzaamheid wat betreft dyslexie hier op school te vergroten en samen te bekijken welke faciliteiten er nodig zodat je zo om optimaal kunt functioneren bij ons op school.

Tijdens deze coachingslessen wordt aandacht besteed aan:

  • welke leerstijl past bij mij?
  • welke faciliteiten wil ik gebruiken en hoe zet ik deze in tijdens de lessen?
  • hoe kan ik optimaal presteren ondanks mijn dyslexie?

Tijdens de reguliere lessen kun je altijd gebruik maken van de afgesproken faciliteiten. Bijvoorbeeld het voorlezen van lange teksten of toetsen d.m.v. van voorleessoftware. Ook kun je gebruik maken van digitale boeken, zodat ook thuis tijdens het maken van huiswerk de tekst voorgelezen kan worden.

Na de dyslexiecoaching is de begeleiding op aanvraag van de leerling.

In de leerjaren 2, 3 en 4 start je ook steeds met dyslexiecoaching aan het begin van schooljaar, maar dan in een korter traject.

Meer informatie?

Neem contact op:

of bekijk ons Beleidsplan dyslexie.