Aanvraag verlof

Bij afwezigheid melden kunnen je ouders vinden hoe ze een verzoek voor kort of bijzonder verlof indienen. Als het gaat om bijzonder verlof kun je het formulier ook afhalen bij de verzuimcoördinator. Zij ontvangen het formulier graag volledig ingevuld retour. Gaat het om een spoedaanvraag, dan kunnen je ouders dit telefonisch doorgeven aan de verzuimcoördinator.

Tip: reken de reistijd mee bij de tijd die je nodig hebt voor de reden van de verlofaanvraag!

Kort verlof
Verlofaanvragen voor tandartsbezoek, orthodontist, etc. (dit noemen wij kort verlof) moet minimaal 3 dagen van tevoren ingediend worden. Bij kort verlof beoordeelt de verzuimcoördinator de aanvraag tot maximaal 1 werkdag.

Voor bromfietsexamen geldt de afspraak dat je een kopie van de oproep moet inleveren bij je verlofaanvraag. Als het examen buiten de woonplaats is krijg je een dagdeel verlof. Voor, en indien mogelijk, na die tijd gaan we er van uit dat je weer op school bent.
Na die afspraak meld je je bij de verzuimcoördinator.

Bijzonder verlof
Verlofaanvragen voor bijvoorbeeld een bruiloft moeten je ouders z.s.m. maar minimaal 4 weken van tevoren indienen. Dit is belangrijk omdat er vaak meerdere personen betrokken zijn bij een verlofaanvraag. Dien je de verlofaanvraag te laat in, dan kan het voorkomen dat deze niet tijdig beoordeeld kan worden. Je mogelijke absentie geldt dan als ongeoorloofd.

Bij langdurig verlof (langer dan 1 dag) beoordeelt de teamleider de aanvraag. Je ouders ontvangen het besluit per post/mail (de originele aanvraag met handtekening van je ouder(s) en de teamleider/ verzuimcoördinator).

Verlofaanvragen (kopie) bewaren we en zijn beschikbaar voor controle door de leerplichtambtenaar. Ouders die vragen hebben over de verlofaanvraag/absenties kunnen contact opnemen met de verzuimcoördinator.