Tevredenheidsonderzoeken

Jaarlijks benadert UGO ouders, leerlingen en docenten met de vraag of zij deel willen nemen aan een of meer tevredenheidsonderzoeken. De onderzoeken worden digitaal afgenomen via www.kwaliteitscholen.nl. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn voor de school heel belangrijk om verder vorm te geven aan beleid en de kwaliteit van het onderwijs verder te verbeteren. Deelnemers krijgen per mail de inloggegevens die nodig zijn om aan het onderzoek deel te kunnen nemen.

De resultaten van het onderzoek worden door het MT gedeeld met het docententeam, de ouderraad en vermeld in de digitale nieuwsbrief voor ouders. Ook worden de resultaten gepubliceerd op de website scholenopdekaart.nl.