Schoolarts

Een schoolarts is een jeugdarts. Hij of zij heeft aan een half woord genoeg om je goed te kunnen helpen en je van adviezen te voorzien. In klas 2 breng je in ieder geval een bezoek aan de schoolarts voor onderzoek. Hierbij wordt aandacht besteed aan groei, gezondheid, gedrag en leefstijl. Voor dit onderzoek krijg je een uitnodiging. De ouders/verzorgers hoeven bij het onderzoek niet aanwezig te zijn, maar ze mogen het wel. Na afloop van het onderzoek krijg je een brief mee, waarin eventuele bijzonderheden vermeld zijn.

Naar aanleiding van het onderzoek kan de medewerker – afhankelijk van de bevindingen – het volgende doen:

  • gericht advies en/of begeleiding geven aan jongeren (en soms ouders/verzorgers) bij bijvoorbeeld gezondheidsvragen of gedragsproblemen;
  • een jongere na verloop van tijd oproepen voor een vervolgonderzoek;
  • het kind (en de ouders/verzorgers) voor uitgebreider onderzoek of behandeling verwijzen naar een andere hulpverleningsinstelling.

Een eventuele doorverwijzing gebeurt altijd in overleg met ouders/verzorgers.

Afspraak maken met de jeugdarts of -verpleegkundige?

T: 088- 443 31 00 (maandag t/m vrijdag van 08.00-12.00)

E: jgz@ggdnog.nl

W: www.ggdnog.nl