Burgerschap en integratie

Op UGO willen we leerlingen opvoeden tot respectvolle burgers die zich betrokken voelen bij en een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen uitgroeien tot kritisch denkende, zelfstandige burgers van onze maatschappij.

Verplaatsen in de ander
Tijdens de les van je coach/mentor leer je om te gaan met jouw gevoelens, open te staan voor andere meningen en ideeën en je te verplaatsen in andere mensen. We luisteren naar leerlingen en stimuleren hen om een onderbouwde mening te formuleren.

Jouw mening telt!
Je kunt ook betrokken zijn bij school door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad en/of de leerlingenraad en door jouw mening te geven bij tevredenheidsonderzoeken.

Iets doen voor de ander
Onze leerlingen nemen deel aan de maatschappelijke stage om zo iets te betekenen voor hun medemens. Ook voeren we regelmatig actie voor goede doelen. Bij het vak maatschappijleer worden maatschappelijke thema’s en de actualiteit besproken.

Andere normen en waarden
Tijdens de lessen levensbeschouwelijke vorming ten slotte, doe je kennis op over religieuze stromingen en ga je met elkaar in gesprek over normen en waarden.

Zijn wie je bent
Op UGO vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en respect heeft voor de ander. Of het nu gaat om afkomst, seksuele voorkeur of de religie die je aanhangt, bij ons op school mag je zijn wie je bent. We staan open voor elkaar en gaan met elkaar in gesprek om van elkaar te leren. Dit doen we in de praktijk van alledag en nog eens extra tijdens de (coach-/mentor)lessen en in de bovenbouw bij maatschappijleer.