Examen en PTA VC Cortenbosch

Examen

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staan alle onderdelen vermeld die tot het examen behoren. Het examen begint in het derde leerjaar en loopt door in het vierde leerjaar. Beide examenjaren vormen één geheel en dat noemen we een cohort.

Examencohort 2022-2024

De leerlingen die nu in het vierde leerjaar zitten, hebben te maken met het examencohort 2022-2024. Het PTA werk, behorend bij leerjaar 3, hebben ze gemaakt ze in schooljaar 2022-2023. Het tweede deel van het cohort wordt in het vierde leerjaar, dit schooljaar (2023-2024) gemaakt.

PTA leerjaar 3 en 4 basis 2022-2024

PTA leerjaar 3 en 4 kader 2022-2024

PTA leerjaar 3 en 4 mavo 2022-2024

Examencohort 2023-2025

De leerlingen die nu in het derde leerjaar zitten, hebben te maken met het examencohort 2023-2025. Het PTA werk, behorend bij leerjaar 3, maken ze dit in dit schooljaar (2023-2024). Het tweede deel van het cohort wordt in het vierde leerjaar, schooljaar 2023-2025, gemaakt.

PTA leerjaar 3 en 4 basis 2023-2025

PTA leerjaar 3 en 4 kader 2023-2025

PTA leerjaar 3 en 4 mavo 2023-2025

Examenreglement

Alle regels en afspraken rondom de examens zijn vastgelegd in het examenreglement.

Voor leerjaar 4 vind je deze hieronder:

Examenreglement cohort 2022-2024

Zie hieronder het reglement voor schooljaar 2023-2024.

Examenreglement vmbo 2023 2024