Examen en PTA VC Cortenbosch

Examencohort 2021-2023

De leerlingen die nu in het vierde leerjaar zitten, hebben te maken met het examencohort 2021-2022. Het PTA werk, behorend bij leerjaar 3, hebben ze gemaakt ze in schooljaar 2021-2022. Het tweede deel van het cohort wordt in het vierde leerjaar, dit schooljaar (2022-2023) gemaakt.

PTA leerjaar 4 basis cohort 2021-2023

PTA leerjaar 4 kader cohort 2021-2023

PTA leerjaar 4 mavo cohort 2021-2023

Aanpassing PTA biologie leerjaar 4 (CB)

Examencohort 2022-2024

De leerlingen die nu in het derde leerjaar zitten, hebben te maken met het examencohort 2022-2024. Het PTA werk, behorend bij leerjaar 3, maken ze dit in dit schooljaar (2022-2023). Het tweede deel van het cohort wordt in het vierde leerjaar volgend schooljaar (2023-2024) gemaakt. Dit wordt later toegevoegd.

PTA leerjaar 3 basis 2022-2023

PTA leerjaar 3 kader 2022-2023

PTA leerjaar 3 mavo 2022-2023

Examenreglement

Alle regels en afspraken rondom de examens zijn vastgelegd in het examenreglement. Deze vind je hieronder:

Examenreglement huidige leerlingen leerjaar 3

Examenreglement vmbo schooljaar 2022-2024

Examenreglement huidige leerlingen leerjaar 4

Examenreglement cohort 2021 2023 Cortenbosch