Topsport Talent Status (TTS)

Leerlingen die voldoen aan bepaalde criteria worden door de sportbonden voorgedragen voor een Topsport Talentstatus. NOC*NSF bekrachtigt de status en kent het niveau toe (o.a. Belofte, Nationaal Talent, Internationaal Talent). De leerling wordt opgenomen in het TMS (Topsport Monitor System) van NOC*NSF en heeft recht op facilitering.

KNVB- beloftestatus

Ook deze status geeft recht op een TTS-facilitering. Voorwaarde is dat de leerling ingeschreven staat in de statuslijst van de KNVB.

De TTS- en KNVB-beloftestatus worden ieder schooljaar opnieuw beoordeeld en door de topsportbegeleiders gecheckt.

Wat kunnen de faciliteiten zijn?

  • een flexibel lesrooster dat ruimte laat voor trainingen en wedstrijden;
  • (gedeeltelijke) vrijstelling van bepaalde vakken;
  • uitstel of aanpassing van toetsen en/of schoolexamens;
  • gespreid examen over twee schooljaren;
  • begeleiding door een TTS-coördinator.

Verlof vanwege de TTS- of Ruimte voor Talentstatus wordt verleend door de TTS/RVT-coördinatoren van de school.

Neem voor meer informatie contact op met de TTS-begeleiders van UGO:

Sanne Been (s.been@veluwseonderwijsgroep.nl)

Birgit van Vroonhoven (b.vanvroonhoven@veluwsenonderwijsgroep.nl)