Toetsbeleid

Leerlingen worden tijdens hun gehele schoolloopbaan getoetst. Op basis van de resultaten van deze toetsen worden belangrijke beslissingen genomen. Er moet duidelijk zijn wat er nu precies getoetst wordt, hoe er gemeten wordt en welke weging de beoordeling van de toets zal hebben. Op dit moment wordt er nog gewerkt aan het toetsbeleid. Zodra deze is vastgesteld, staan hier de gemeenschappelijke afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van de toetsen.