Toelating

Een leerling hoort zo spoedig mogelijk op de juiste plek te zitten die bij zijn/haar mogelijkheden past. Een optimale startsituatie is voor de leerling cruciaal. Instroom vindt bij UGO voor het grootste deel plaats in de brugklas. Daarnaast kent onze school ook instroom in andere leerjaren.

Binnen Apeldoorn bestaan tussen de scholen voor voortgezet onderwijs afspraken over de toelating binnen de verschillende schoolsoorten en plaatsing in leerjaren. Als een leerling op één van de scholen niet wordt bevorderd of niet geplaatst is binnen een bepaalde schoolsoort, dan zullen de andere scholen deze beslissing volgen.

Hieronder staan de afspraken met betrekking tot de toelating:

  • Toelating tot de brugklas
  • Toelating tot de andere leerjaren