Te laat komen

Het kan voorkomen dat je te laat in de les komt. Ook hierbij maken we onderscheid tussen geoorloofd en ongeoorloofd.

  • Geoorloofd te laat komen wil zeggen dat wij een melding (telefonisch, of e-mail) krijgen van je ouder(s) dat je te laat komt, met vermelding van de reden. Zodra je op school komt, moet je je melden bij de verzuimcoördinator.
  • Ongeoorloofd te laat komen betekent dat er geen geldige reden, zoals hierboven vermeld, is.

Het belang van het op tijd doorgeven dat jij te laat bent, is het voorkomen dat er onduidelijkheid is over jouw verzuim en er wellicht verkeerde maatregelen genomen worden.

Alle niet op tijd in de les meldingen worden in SOMtoday geregistreerd. Wanneer een leerling voor de vierde tot de zevende keer ongeoorloofd niet op tijd in de les is verschenen, stuurt de verzuimcoördinator een brief en komt de leerling de eerstvolgende dag een half uur eerder op school. De leerling meldt zich bij de verzuimcoördinator.

Als de leerling voor de achtste tot de elfde keer niet op tijd in de les komt, moet de leerling een uur na komen. De verzuimcoördinator plant deze uren met de leerling in, de voorkeur is het om deze uren aan het einde van de dag te plannen.

Als een leerling 12 keer niet op tijd in de les is verschenen, meldt de verzuimcoördinator dit bij de leerplichtambtenaar via DUO. Ouders worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

Bij het niet op tijd in de les zijn wordt uitgegaan van 2 perioden, van de zomer- tot de kerstvakantie en van de kerst- tot de zomervakantie. Een leerling heeft ten alle tijden met een niet op tijd in de les briefje het recht om de les verder te volgen.

Als er sprake is van achterliggende problematiek zal de ondersteuningscoördinator worden ingeschakeld. Eventueel sluit de ondersteuningscoördinator aan bij het gesprek met leerplicht en wordt de leerling aangemeld bij het Kernteam.