Voor alle profielen geldt niet alleen dat de praktijk wordt nagebootst, maar ook dat leerlingen in de bovenbouw stage lopen bij aan het profiel gerelateerde bedrijven of instellingen.

De stage is onderdeel van het PTA, dus verplicht. Zonder afgeronde stage kun je niet deelnemen aan het examen.