Schoolplan UGO

Bij UDO en UGO gaan we ervan uit dat ieder mens anders is. We hebben allemaal onze eigen talenten, interesses en ons eigen tempo. Daarom kun je bij ons je eigen leerroute samenstellen. Basis, kader, gemengde leerweg, theoretische leerweg of misschien wel een combinatie hiervan. Op onze school krijgen leerlingen alle vrijheid om te ontdekken wie ze zijn, wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn.

Ons schoolplan is allereerst een document voor het schoolteam om samen te werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. Tegelijk is het schoolplan een visiedocument dat sturing geeft aan de onderwijsontwikkeling en organisatie van UDO en UGO. In dit schoolplan verwijzen wij naar specifieke onderwerpen, die in de schoolgids of op deze website worden toegelicht.