Ouderraad

De ouderraad is een groep ouders die het leuk vindt om met de directeur actief mee te denken bij het vormgeven van goed onderwijs op UGO.

Ouderraad UGO

Wat doet de ouderraad?

De ouderraad komt een aantal keer per schooljaar bij elkaar om te bespreken wat er op de school speelt. Dat gaat twee richtingen op: Voor de directeur is het een mooie gelegenheid om te horen wat er aan de keukentafel besproken wordt over UGO. Voor de ouders is het een manier om geïnformeerd te worden over ontwikkelingen op school. Ook is er dan de mogelijkheid je mening te geven en daarmee invloed uit te oefenen op de plannen.

Er is geen wettelijke grond voor de ouderraad (in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad) en dat maakt het ook wat informeler. Naast de besprekingen hebben we ons voorgenomen om in ieder geval één informatiesessie te organiseren voor de ouders van de kinderen op UGO. Ook zullen we aanwezig zijn op ouderavonden, open dagen en wat van ons laten horen in een nieuwsbrief.

Onze missie

Wij geloven dat als wij als ouders en school samen optrekken…
Wij met elkaar een omgeving van veiligheid, gezondheid en een positief leerklimaat kunnen creëren…
Waar alle leerlingen zich gezien en gehoord voelen, gemotiveerd zijn en volledig tot bloei kunnen
komen…
Met een rijke bagage voor de rest van hun leven.
Ouderraad UGO
Ouderraad UGO

Onze visie

Als ouderraad van UGO willen we op een positief kritische, respectvolle en constructieve manier actief betrokken zijn bij onze school.We willen een klankbord zijn in een dynamische driehoek tussen ouders, leerlingen en de school en willen daarbij initiatiefrijk zijn.Als ouderraad willen we daarbij zichtbaar zijn voor ouders, leerlingen en de school!
Ouderraad UGO
Ouderraad UGO

De ouderraad is op zoek naar enthousiaste ouders die ons willen komen versterken. Interesse? Mail dan naar ugoouderraad@veluwseonderwijsgroep.nl


Om de verbinding te zijn tussen ouders en school willen we ook graag een klankbord zijn voor de ouders. Heeft u onderwerpen waarvan u wilt dat we ze bespreken? Mail deze dan ook naar het mailadres van de ouderraad: ugoouderraad@veluwseonderwijsgroep.nl