Onderwijstijd

Onderwijstijd bestaat uit lestijd en andere activiteiten, die aan de leerlingen in een schooljaar aangeboden worden. De wettelijke norm hiervoor is 3.700 uren, als volgt verdeeld:

  • Leerjaar 1 1.000 uur
  • Leerjaar 2 1.000 uur
  • Leerjaar 3 1.000 uur
  • Leerjaar 4 700 uur

Elk schooljaar maakt de directie een prognose voor de onderwijstijd, die vervolgens ter instemming aan de MR wordt voorgelegd.

Dagennorm
Onze school moet per jaar ten minste 189 dagen onderwijs geven. De MR moet vooraf instemmen met de planning van de dagen waarop er geen onderwijs is.

Vrije dagen
De school kent een aantal schoolvrije dagen, waaronder de zaterdagen en zondagen. Daarnaast zijn er per schooljaar maximaal 71 andere schoolvrije dagen:

  • 55 vakantiedagen
  • 4 feestdagen
  • 12 roostervrije dagen

Van de 12 roostervrije dagen zijn 5 vakantiedagen toegevoegd aan de meivakantie, waardoor de leerlingen twee weken meivakantie hebben. De overige 7 roostervrije dagen zijn in de jaaragenda opgenomen als organisatiedagen. Deze dagen worden o.a. gebruikt als studiedagen voor de docenten.