Onderwijsprestaties

Wij vinden het belangrijk om ons te verantwoorden voor behaalde resultaten. Daarom nemen we deel aan het project Vensters VO en publiceren we onze resultaten van bijvoorbeeld doorstroming, examencijfers, slagingspercentages en uitstroom naar het vervolgonderwijs op de website Scholenopdekaart.nl.