Meepraten en meedenken

Om ons onderwijs te blijven verbeteren vinden we het belangrijk dat leerlingen en hun ouders ons laten weten wat goed gaat en wat beter kan. Dit doen we door jaarlijks tevredenheidsonderzoeken af te nemen en door structureel met ouders en leerlingen in gesprek te gaan. Daarvoor hebben wij een leerlingen- en ouderraad en een medezeggenschapsraad (MR), waar een aantal ouders deel van uitmaakt. Wilt u meedenken en/of meepraten? Opgeven kan via het algemene nummer van de school.