Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële ontmoetingsplatform van ouders, leerlingen, medewerkers van de school en het college van bestuur. Het doel van de MR is om het onderling overleg binnen de school te bevorderen en mee te denken over het beleid van de school. Het college van bestuur heeft in bepaalde gevallen de instemming van de raad nodig. In een aantal andere gevallen wordt de raad om advies gevraagd. In de MR zijn leerlingen, ouders en personeel vertegenwoordigd. Alle leden zitten in de MR zonder last en ruggespraak.

Momenteel wordt met externe partijen gekeken hoe MR UGO op de juiste manier vorm gegeven moet worden. Totdat deze MR definitief gevormd is nemen de MR van het Cortenbosch en de MR van het Edison College de honneurs waar en overleggen in gezamenlijkheid. Dit om de dagelijkse gang van zaken en continuïteit te blijven waarborgen.

U kunt de beide medezeggenschapsraden bereiken op: UGOMR@veluwseonderwijsgroep.nl