Lesverwijderingen

Bij ons op school worden geen leerlingen uit de les verwijderd. Er geldt hiervoor één uitzondering en dat is wanneer de veiligheid van de docent, de leerling of de groep niet meer gewaarborgd kan worden. De verdere afhandeling van deze procedure ligt bij de directie van de school.