Leef- en gedragsregels

Wij vinden het belangrijk dat jij je thuis voelt én we vinden het belangrijk dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Daarom hebben we op UGO duidelijke afspraken en regels. Over hoe we met elkaar omgaan maar ook over praktische zaken. Bijvoorbeeld over wat er gebeurt als je over het schoolplein fietst, te laat komt of uit de les wordt gestuurd.

Op UGO verwachten we dat je…

 • zuinig bent op jouw school en alle materialen, zoals bijvoorbeeld het meubilair en zorg je dat je je boeken gekaft hebt.
 • op tijd en met de nodige schoolspullen in de les bent.
 • je altijd meldt bij verzuim als je te laat komt, ziek naar huis gaat of er uitgestuurd wordt.
 • gepaste kleding draagt.
 • in de school geen hoofddeksel draagt.
 • je jas niet meeneemt naar de les.
 • je mobiele telefoon of een andere beeld- of geluidsdrager alleen gebruikt buiten de lokalen. (gebruik in de lokalen mag alleen in overleg met de leraar).
 • geen beeld- of geluidsopnames maakt zonder toestemming van de directie.
 • geen rommel achterlaat in en om de school.
 • alleen in de aula's of op het plein eet en drinkt.
 • niet rookt. UGO is rookvrij.
 • geen energy drankjes gebruikt in school of op het plein.
 • geen permanent writers mee naar school neemt
 • voor en na schooltijd, tijdens de pauzes en tussenuren niet op de gang op de 1e of 2e verdieping bent.
 • alleen met toestemming gebruikmaakt van de lift (je kunt een lifttag aanvragen bij de mentor/coach, teamleider of bij de receptie).
 • alleen het binnenplein als pauzeruimte gebruikt.
 • alleen gasten meeneemt de school in als je dit gemeld hebt bij de receptie of conciërge.
 • na de lessen naar huis gaat (binnen 15 minuten).
 • uiteraard geen wapens, vuurwerk, drugs of alcohol bezit of verhandelt.

Deze afspraken gelden ook voor buitenschoolse activiteiten.