Kledingvoorschriften

Op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling mogen kledingvoorschriften niet discriminerend zijn t.a.v. godsdienst of levensovertuiging, politieke overtuiging, ras, geslacht, nationaliteit of seksuele geaardheid. De kledingvoorschriften van UDO en UGO beperken zich tot het volgende:

  • Kleding mag de communicatie en identificatie niet belemmeren (geen gezichtsbedekkende kleding).
  • Kleding mag niet aanstootgevend en/of onhygiĆ«nisch zijn en moet aan algemene fatsoensnormen voldoen.
  • Kleding mag de veiligheid van de drager en anderen niet in gevaar brengen.
  • Kleding mag niet de uitvoering van een taak belemmeren of de functie van iets belemmeren.

Het managementteam ziet erop toe dat leerlingen en medewerkers op school gekleed gaan volgens algemene fatsoensnormen om een ongewenste seksuele uitstraling te voorkomen.