Klachtenregeling

Als mensen samenwerken gaat er wel eens iets niet goed. Je bent het een keer niet met elkaar eens, of je voelt je tekortgedaan. We proberen het eerst met praten op te lossen.

Heeft u een klacht, check dan onderstaand overzicht met wie u contact op kunt nemen of stuur een mail naar info@ugo.nl.

Klacht betreft Verwijzing naar
Situatie in een klas De coach/ mentor van uw kind
Een coach of mentor De teamleider van het betreffende leerjaar
Een docent De teamleider van deze docent
Een conciërge De teamleider van deze conciërge.
Een teamleider De directeur
Een directeur De algemeen directeur VO
Sanctie opgelegd door school Eerst de betreffende teamleider, daarna de schooldirectie
Roosterzaken Eerst de betreffende teamleider, daarna de schooldirectie
Verlofaanvragen De verzuimcoördinator
Rapporten Eerst de betreffende mentor/coach, daarna de teamleider van het betreffende leerjaar.
Bevordering Eerst de mentor/coach, daarna de teamleider van het betreffende leerjaar.
PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) De examensecretaris
Ongewenste intimiteiten of vertrouwelijke zaken Vertrouwenspersoon
Levering boeken/boetes Mevrouw D. Schenk

Het bovenstaande stappenplan is onderdeel van de klachtenregeling van de Veluwse Onderwijsgroep.

U kunt ook altijd een klacht indienen bij de externe klachtencommissie:


Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
T: 030 - 280 95 90
E: info@onderwijsgeschillen.nl
W: www.onderwijsgeschillen.nl