Binnen UGO hebben wij een internationale schakelklas (ISK). De ISK is bedoeld voor jongeren vanaf 12 jaar die het Nederlands niet als moedertaal hebben en minder dan twee jaar in Nederland wonen. Voordat zij met succes een vervolgopleiding kunnen volgen is het eerste doel dat zij voldoende Nederlands spreken. Naast de veel lessen Nederlands krijgen zij ook andere vakken zoals rekenen, M&M en beeldende vorming.

Ook moeten de leerlingen natuurlijk wegwijs worden gemaakt in de Nederlandse cultuur en samenleving. Het onderwijs, maar ook de omgang met andere mensen en gewoontes in dit land. Denk bijvoorbeeld aan een zeer basale zaken als verkeersregels, de bus pakken, een formulier invullen, boodschappen doen etc. Na de ISK volgt iedere leerling een vervolgopleiding die bij hem/haar past. Dat kan bijvoorbeeld vmbo, mbo of vavo zijn.