Identiteit

UGO is een school met een openbaar karakter. Onze andere school UDO heeft een christelijke achtergrond.Dat merk je bijvoorbeeld bij de dagstart of tijdens feestdagen. Of tijdens de lessen levensbeschouwing en maatschappelijke vorming. In die lessen besteden we aandacht aan actualiteiten, maatschappelijke, religieuze en politieke onderwerpen.