Fietsenstalling

Op onze school kunnen de meeste leerlingen een met camera’s bewaakte fietsenstalling gebruiken.

Afspraken over het gebruik van de fietsenstalling

  • Het toegangshek aan de Waleweingaarde is open van 08.00 uur tot 16.30 uur.
  • De fietsen worden gestald in de fietsenrekken onder het gebouw.
  • Je moet de fiets in de stalling op slot zetten.
  • Zet de fiets in de daarvoor bestemde beugels.

Brommers en scooters

Kom je op je brommer of scooter? Dan moet je deze parkeren op het plein voor de grote aula. Volg hiervoor de verwijsborden.

Aansprakelijkheid

Om schade aan rijwielen en bromfietsen te voorkomen, mag je je tijdens pauzes en tussenuren niet in de fietsenstalling ophouden. De school probeert door gericht cameratoezicht diefstal en vernieling zoveel mogelijk tegen te gaan. De school is echter niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor diefstal van of schade aan fietsen, bromfietsen of kleding.