Examen (PTA)

Het schoolexamen, ook wel het programma van toetsing en afsluiting geheten, is in Nederland het deel van het eindexamen dat over de gehele bovenbouw wordt afgenomen. In het programma van toetsing en afsluiting (PTA) staan alle onderdelen vermeld die tot het examen behoren. Het examen begint in het derde leerjaar en loopt door in het vierde leerjaar. Beide examenjaren vormen één geheel en dat noemen we een cohort.

Examencohort 2022-2024
De leerlingen die nu in het vierde leerjaar zitten, hebben te maken met het examencohort 2022-2024. Het PTA werk, behorend bij leerjaar 3, hebben ze gemaakt in schooljaar 2022-2023. Het tweede deel van het cohort wordt in het vierde leerjaar (2023-2024) gemaakt.

De PTA's voor leerjaar 3 en 4 voor het schooljaar 2022-2024 zijn terug te vinden op de schooleigen pagina's van Cortenbosch, Edison College en Sprengeloo. Hier vindt u ook het vastgestelde examenreglement voor de huidige
leerlingen leerjaar 4 van het Edison College, Cortenbosch en Sprengeloo.

Examencohort 2023-2025

De leerlingen die nu in het derde leerjaar zitten, hebben te maken met het examencohort 2023-2025. Het PTA werk, behorend bij leerjaar 3, maken ze in schooljaar 2023-2024. Het tweede deel van het cohort wordt in het vierde leerjaar (2024-2025) gemaakt.

De PTA's voor leerjaar 3 en 4 voor het schooljaar 2023-2025 zijn terug te vinden op de schooleigen pagina's van Cortenbosch, Edison College en Sprengeloo, net als het vastgestelde examenreglement.