Elektronische leeromgeving

UDO en UGO hebben naast hun algemene websites www.udo.nl en www.ugo.nl afgeschermde websites voor leerlingen en ouders: SOMtoday en ItsLearning. Dit noemen we een elektronische leeromgeving.

Elektronische Leeromgeving (ELO)
Voor leerlingen is een elektronische leeromgeving een belangrijke informatiebron. De ELO bestaat uit ItsLearning en SOMtoday.

SOMtoday
Om ouders/verzorgers en leerlingen goed op de hoogte te houden van cijfers en absentie werken we met de website en de app van SOMtoday. Ouders/verzorgers en leerlingen kunnen via de website op ieder gewenst moment gegevens zoals cijfers, absentie en het lesrooster inzien. Iedere ouder/verzorger heeft een eigen inlognaam en wachtwoord.

Itslearning
In deze elektronische leeromgeving vinden leerlingen uit alle jaarlagen informatie over de verschillende vakken, zoals studieplanners en extra oefenmateriaal. Alleen leerlingen ontvangen hier inloggegevens voor. Als een ouder mee wil kijken naar bijvoorbeeld het huiswerk, dan doen zij dat via het account van hun kind.

Inloggen op afgeschermde websites
SOMtoday en Itslearning zijn afgeschermd. De inlogcodes en wachtwoorden, nodig om in te loggen, ontvangen ouders en leerlingen automatisch na inschrijving. Ouders die vorig schooljaar al één of meer kinderen op school hadden, krijgen geen nieuwe inlogcode en wachtwoord; de bestaande codes blijven geldig. Hiermee kunnen zij ook gegevens inzien van het kind dat nieuw op school komt. Ouders met kinderen op meerdere vestigingen kunnen gebruikmaken van dezelfde inloggegevens.