Afspraken

UGO hecht belang aan een prettig en veilig schoolklimaat. Elke leerling wil immers een fijne schooltijd hebben. Daarom maken wij met leerlingen en hun ouders afspraken over hoe wij met elkaar willen omgaan.

Op UGO....

  • praten we met elkaar. Ruzies of problemen lossen we op door met elkaar te praten. Geweld is nergens voor nodig.
  • zijn we eerlijk tegen elkaar. Als je iemand wilt overtuigen gebruik je goede argumenten. Schelden, pesten of bang maken, daar doen we niet aan.
  • luisteren we naar elkaar. Vraag wat de ander vindt en sta open voor de antwoorden. Ga er niet van uit dat jouw mening altijd de enig juiste is.
  • behandelen we elkaar gelijk. Voor racisme en vooroordelen is geen plaats.
  • Niet iedereen is hetzelfde en dat is goed. Discriminatie op kleur, uiterlijk of seksuele geaardheid is dom en onnodig.
  • vertrouwen we elkaar. Als jij wat kwijt wilt, vertellen wij het niet door. Je stopt als iemand nee zegt en we weten wanneer we moeten praten en wanneer we moeten zwijgen.
  • blijven we van elkaars spullen af.
  • hebben we respect voor elkaar.