Onderwijsprogramma Edison College

Onderwijsprogramma leerjaar 2, 3 en 4

De leerlingen van het Edison College in leerjaar 2, 3 en 4 maken het onderwijsprogramma af van het Edison College. Wat houdt dit precies in?

Leerjaar 2

In leerjaar 2 zijn de leerlingen geplaatst in een basis-/kaderklas of een kader-/mavoklas. De werkwijze in leerjaar 2 is identiek aan de werkwijze in leerjaar 1. In leerjaar 2 krijgen de leerlingen een uitbreiding van het vakkenpakket met de vakken, Duits, biologie, natuur-/scheikunde en economie.

In dit leerjaar hebben de leerlingen een keuze gemaakt voor één van de drie profielen (PIE, D&P, HBR). Ze hebben dus het hele jaar les in hetzelfde profiel. Mocht in de loop van het jaar blijken dat de leerling een verkeerde keuze heeft gemaakt, dan kan in overleg met de decaan nog gewijzigd worden van profiel.

Tijdens het tweede leerjaar wordt één van de keuzedelen van het gekozen profiel al behandeld en afgesloten. Hiermee is een keuzedeel voor het examen afgesloten.

Aan het eind van de tweede klas, maken de kader- en basisleerlingen een definitieve keuze voor een profiel en hierbij kiezen ze de keuzedelen bij het profiel en de bijbehorende theorievakken. De leerlingen die doorstromen naar mavo maken een keus uit de sportroute, havoroute of een beroepsgerichte route. Kiest de leerling voor een beroepsgerichte route, dan moet uit één van de bovengenoemde profielen gekozen worden. Ook de vmbo-kaderleerling kan kiezen voor de sportroute (zie leerjaar 3 en 4 mavo). Dit betekent dat zij 3 uur extra onderwijs krijgen.

Leerjaar 3 & 4

Kader en basis

In leerjaar 3 vmbo basis/kader is de werkwijze hetzelfde als in de onderbouw, de leerlingen werken ook hier in een leerstraat, per vak op eigen niveau. De leerstraat bestaat niet meer uit meerdere stamlokalen, maar uit vaklokalen. Leerlingen van de kaderopleiding hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de sportroute (zie leerjaar 3 en 4 mavo-plus).

De leerlingen in leerjaar 4 van vmbo basis en kader vervolgen hun lessen binnen het door hen gekozen profiel en doen hier examen in.

Mavo-plus

In leerjaar 3 mavo werken leerlingen in een stamlokaal. De werkwijze blijft hetzelfde als in de onderbouw. De leerlingen volgen de sportroute of de beroepsgerichte route. Aan het eind van het leerjaar wordt een keuze gemaakt voor het voortzetten van de gekozen route (sport en beroepsgerichte route) of voor de theoretische route, waarbij ze een extra (zevende) vak kiezen.

Leerroutes Mavo

Sportroute

In de bovenbouw van de mavo hebben de leerlingen 3 lesuren extra sport per week. In deze lessen leren zij hoe je een training moet geven een voeren zij samen met MBO-leerlingen opdrachten uit. Zoals het organiseren van sportactiviteiten voor (basis)scholen. Als de sportroute met succes afgerond is, kan de leerling zonder toelatingsexamen doorstromen naar naar ROC sport en bewegen of CIOS Arnhem. Dit geldt ook voor leerlingen die vanuit kader de sportroute hebben gevolgd.

Beroepsgerichte route

In de bovenbouw van de mavo volgen de leerlingen 3 lesuren binnen de vmbo-profielen, PIE, HBR of D&P. In het 4e leerjaar kunnen de leerlingen hier examen in doen.

Theoretische route

In leerjaar 4 van de mavo kunnen leerlingen een extra theorievak kiezen, ze hebben dan geen extra sport of beroepsgericht vak. Deze route geeft een betere kans op doorstroming naar havo.

De leerlingen van 4 mavo hebben gekozen voor:

  • Sportroute (6 vakken + sport)
  • Beroepsgerichte route ( 6 vakken + beroepsgericht vak)
  • Theoretische route (7 vakken)

De theoretische route geeft een betere kans op doorstroming naar de havo.