Docent UGO verbetert antwoorden in eindexamen

Een docent van UGO heeft antwoorden van een aantal leerlingen in het eindexamen verbeterd. De tweede corrector constateerde dit en lichtte de onderwijsinspectie in. De ouders/verzorgers en leerlingen om wie het gaat zijn geïnformeerd over de situatie. “We vinden dit heel vervelend voor de betreffende leerlingen", zegt directeur Tijmen Zoet. De resultaten zijn opnieuw beoordeeld, zodat er toch een eerlijke uitslag is vastgesteld. Een van de leerlingen zal het examen opnieuw maken. Lees meer op onze website: www.veluwseonderwijsgroep.nl.

Wilt u reageren en/of heeft u vragen? Dan kunt u ons bereiken door een mail te sturen aan: communicatie@veluwseonderwijsgroep.nl