Examen en PTA Sprengeloo

Examenreglement

Alle regels en afspraken rondom de examens zijn vastgelegd in het examenreglement. Deze vind je hieronder:

Examenreglement huidige leerlingen leerjaar 3

Examenreglement vmbo schooljaar 2023-2025

Examenreglement huidige leerlingen leerjaar 4

Examenreglement vmbo schooljaar 2022-2024

In beide examenreglementen is een aanpassing gedaan, zie hieronder:

Aanpassing examenreglement 2022-2024 en 2023-2025

Belangrijke data examenzaken

Voor de leerlingen en hun ouders/verzorgers is het 4e leerjaar altijd een extra spannend jaar: het is
een kort schooljaar en aan het eind wacht het examen. Zeker na de afgelopen jaren een onzekere tijd,
maar we gaan ervan uit dat de examens gewoon doorgaan. Voorafgaand moet er heel wat gebeuren.
Deze vind je binnenkort hieronder.