Inclusief onderwijs: Speciale handshake

Inclusief Onderwijs 3strookfoto

Sinds de start van dit schooljaar herbergen we op onze vmbo-school UGO een Samen naar School-klas. In deze klas krijgen jongeren met een verstandelijke beperking onderwijs op hun eigen niveau. Maar misschien nog wel belangrijker: ze volgen ook diverse lessen in het regulier voortgezet onderwijs, waardoor ze in contact komen met leerlingen zonder beperking. Na de eerste twee maanden zijn alle betrokkenen zeer enthousiast over dit inclusieve onderwijs binnen de Veluwse Onderwijsgroep. En niet in de laatste plaats initiatiefnemer Maud Wilms en haar zoon Arje.

Heb jij nog nooit een puber gezien die met een brede glimlach naar school gaat? Dan moet je eens op het schoolplein van UGO gaan staan. Daar komt elke donderdagochtend rond 08.45 uur Arje Meijer (13 jaar) aanfietsen. Die brede glimlach om zijn mond heeft alles te maken met het feit dat Arje sinds de start van dit schooljaar een dag per week naar de nieuwe Samen naar School-klas gaat. Deze klas biedt ruimte aan maximaal zes jongeren met een verstandelijke beperking, zoals Arje, en is een initiatief van de Stichting Link College (waar moeder Maud kwartiermaker van is), UGO en de Veluwse Onderwijsgroep.

Het belang van inclusiviteit
"Normaliter gaat een kind als Arje naar het voortgezet speciaal onderwijs of naar een dagbesteding", vertelt Maud. "Dat is voor veel ouders prima, maar wij willen graag dat jongeren met een beperking in contact komen met jongeren zonder beperking. Arje ging tot en met vorig schooljaar naar de reguliere basisschool en volgde daar zijn eigen leerlijn. Hierdoor kon hij opgroeien in de buurt en dat leverde veel op voor hem en zijn klasgenoten. We willen dit principe van inclusief onderwijs in het voortgezet onderwijs voortzetten. Zodat jongeren met en zonder beperking al vroeg met elkaar omgaan en in hun volwassen leven de ander als vanzelfsprekend onderdeel van de maatschappij zien. Dus krijgen jongeren met een beperking in de Samen naar School-klas onderwijs op hun eigen niveau en daarnaast volgen ze lessen met leerlingen uit het reguliere onderwijs op UGO."

Medewerking vanuit de Veluwse Onderwijsgroep
Nederland telt inmiddels 49 Samen naar School-klassen, waarvan 46 in het primair onderwijs en drie in het voortgezet onderwijs. Mede dankzij het initiatief van Maud dus. "Nadat ik met mijn verhaal in de krant had gestaan, kreeg ik een belletje vanuit UGO. De school was enthousiast over mijn plan en al snel werd een werkgroep opgericht met mensen vanuit de Veluwse Onderwijsgroep, UGO en mijn stichting Link College. Samen zijn we de mogelijkheden gaan onderzoeken, met als resultaat dat de Samen naar School-klas binnen UGO op 22 augustus haar deuren kon openen."

Het zou geweldig zijn als onze Samen naar School-klas gaat groeien
Arje en juf
Madelon Tiemessen
docent Samen naar School klas

Volop nieuwe vrienden
Vooralsnog is Arje de enige leerling in de Samen naar School-klas in lokaal 002 op UGO. Niet dat dit invloed heeft op zijn humeur trouwens. "Dit is echt een heel grote school waar ik allerlei dingen kan doen. Zoveel, dat ik bijna niet kan kiezen." Gelukkig wordt Arje bij zijn keuze geholpen door Madelon Tiemessen, docent Inclusief Onderwijs. Zij stelt elke donderdag een lesprogramma samen. "Dat programma bestaat enerzijds bijvoorbeeld uit reken- en taallessen die Arje in dit lokaal krijgt. Daarnaast behandelen we per schoolperiode verschillende thema’s, zoals Transport. En anderzijds volgt Arje dus ook kook-, muziek- en kunstlessen met de leerlingen uit reguliere klassen. Op deze manier geeft UGO invulling aan ons streven naar inclusief onderwijs. Het is echt geweldig om te zien dat Arje in twee maanden tijd al diverse nieuwe vrienden heeft gemaakt." Ook Arje is daar super blij mee. "Boas en ik zijn de drumboys. Nick is heel aardig. En Maan en Neo zijn vrienden met wie ik lekker eten kook, zoals patat en tomatensoep. Samen hebben we ook een speciale handshake bedacht."

Nieuwe klasgenoten zijn welkom
Naast Arje zijn ook moeder Maud, docent Madelon, UGO en de Veluwse Onderwijsgroep enthousiast over de eerste resultaten. Dat betekent natuurlijk niet dat iedereen nu op zijn lauweren gaat rusten. Zo willen de samenwerkende partijen het aantal schooldagen voor deze Samen naar de School-klas graag uitbreiden, vertelt Maud. "We zien dat deze klas een positief effect op Arje heeft. Zijn wereld is een stuk groter geworden omdat hij samen met leerlingen zonder beperking kan leren. En zij met hem." Net als de samenwerkende partijen binnen de Samen naar School-klas op UGO heeft Arje ook nog wel een wens voor de nabije toekomst. "Ik zou het heel leuk vinden als er nieuwe klasgenoten bijkomen. Dan leer ik hen de speciale handshake."

Meer weten?
Wil je meer weten over de Samen naar de School-klas op UGO of de stichting Link College? Ga dan naar www.linkcollege.nl.

Wil je meer weten? Neem contact op met Maud Wilms, maud@linkcollege.nl.

Tekst en fotografie: Theo Smits