Afspraken en schoolregels

UGO hecht belang aan een prettig en veilig schoolklimaat. Elke leerling wil immers een fijne schooltijd hebben. Daarom maken wij met leerlingen en hun ouders afspraken over hoe wij met elkaar willen omgaan.


Spelregels

Voor het aanspreken op correct taalgebruik en goede fatsoensnormen gelden de zes spelregels:

 1. Ik accepteer de ander en discrimineer en pest daarom niet.
 2. Ik praat met anderen en niet over anderen.
 3. Ik gebruik in en buiten school geen geweld.
 4. Ik blijf van de spullen van een ander af.
 5. Ik scheld anderen niet uit.
 6. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden.

Gedragsregels

Voor de leerlingen gelden onderstaande regels:

 • Roken (ook een e-sigaret) is volgens de wet op het schoolterrein verboden. Daarom mag er in school en op het schoolterrein niet gerookt worden. De parkeerplaats hoort bij het schoolterrein, hier mag ook niet gerookt worden. Dit geldt voor iedereen op het schoolterrein. Ook op het terrein van het medisch centrum naast de school is een rookverbod.
 • Op school wordt geen pet, muts of capuchon gedragen.
 • In de klas wordt geen jas gedragen. Deze wordt opgeborgen in het kluisje.
 • Energy-drinks zijn op school niet toegestaan.
 • Kauwgom is op school niet toegestaan.
 • Op school mogen geen middelen (alcohol, drugs etc.) gebruikt en verhandeld worden. Schoolfeesten zijn alcoholvrij.
 • Wapen- en/of vuurwerkbezit is verboden. Bij wapen- of vuurwerkbezit/gebruik volgt altijd melding bij de politie.